Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och två suppleanter

Ordförande
Johanna Kämpe

Sekreterare
Carin Ståhlberg

Kassör
Börje Shameti Lewin

Övriga ordinarie ledamöter
Barbro Lennartsson, Manni Tofte

Suppleanter
Tomas Nordberg, Karl Leife, Lars Hagström

 

Kontakt