Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter

Ordförande
Börje Shameti Lewin

Sekreterare
Carin Ståhlberg

Kassör
Maud Hemlin

Övriga ordinarie ledamöter
Barbro Lennartsson, Karl Leife

Suppleanter
Lars Hagström, Per Jernsund, John Reinbrand

 

Kontakt