Avfall & återvinning

Det finns möjlighet att slänga hushållssopor i husets soprum på bottenvåningen samt återvinning av :

  • Matavfall
  • Tidningar
  • Kartong/wellpapp
  • Glas
  • Batterier
  • Glödlampor

Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i soprummet!