Avfall & återvinning

Det finns möjlighet att slänga hushållssopor i husets soprum på bottenvåningen samt återvinning av :

  • Tidningar
  • Glas
  • Batterier
  • Glödlampor

Ej tillåtet att slänga grovsopor i soprummet!